اخبار و اطلاعیه ها
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه بعد از اتمام تاريخ حذف و اضافه آموزش و از 96/07/15 خواهد بود . همينطور از قسمت پيوندهاي مرتبط، دستوركار آزمايشگاه را از جلسه اول بهمراه داشته باشيد.
امتحان پايان ترم آزمايشگاه مدار و اندازه گيري براي كليه گروهاي درسي(برق، كامپيوتر، هوافضا) در روز چهارشنبه مورخ 3 / 3/ 1396 راس ساعت 12 در كلاسهايي كه آموزش تعيين خواهد نمود، برگزار ميشود.
احتراما به اطلاع مي رساند با توجه به تقاضاي برخي از دانشجويان كلاس آزمايشگاه مدار در روز سه شنبه 15 فروردين تشكيل خواهد شد و موضوع انتقال آن به زمان ديگر منتفي است. آقاي مطهري فر
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه بعد از اتمام تاريخ حذف و اضافه آموزش و از 95/11/23 خواهد بود . همينطور از قسمت پيوندهاي مرتبط، دستوركار آزمايشگاه را از جلسه اول بهمراه داشته باشيد.
برنامه هفتگي آزمايشگاه تاييد شده از طرف آموزش دانشگاه همراه با ذكر اسامي مدرسين
امتحان پايان ترم در تاريخ 1395/09/29 روز دوشنبه راس ساعت13:45 الي 14:45 در كلاسهاي طبقه دوم به شماره هاي 210- 211- 212 برگزار مي شود.
برنامه هفتگي آزمايشگاه تاييد شده از طرف آموزش دانشگاه با ذكر اسامي مدرسين
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه بعد از اتمام تاريخ حذف و اضافه آموزش خواهد بود.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.